Tham quan nhà máy

Bonnycó khả năng sản xuất theo quy trình đầy đủ của máy xúc và máy xúc thủy lực lớn, bao gồm thu mua nguyên liệu, gia công bộ phận, lắp ráp, gỡ lỗi và thử nghiệm sản phẩm, sơn và giao hàng sản phẩm.