Công nghiệp Tin tức

  • BONNY WZD140-8 Material Handler is Completed Assembly and Debugging
    Thời gian đăng: 06-05-2021

    Vào ngày 17 tháng 3, bộ xử lý vật liệu tĩnh BONNY WZD140-8 được hoàn thành lắp ráp và gỡ lỗi trong nhà máy lắp ráp cuối cùng.WZD140-8 là một sản phẩm tùy chỉnh.Nó thuộc dòng máy chính của máy vận chuyển vật liệu điện 140 tấn.Nó là trình xử lý vật liệu tùy chỉnh lớn nhất d ...Đọc thêm»

  • BONNY Have Performed Well in the Market
    Thời gian đăng: 06-05-2021

    Trong hơn 50 năm, BONNY đã cam kết xây dựng một dự án đáng tin cậy từ R & D, Mua, Sản xuất, Ứng dụng và Dịch vụ.BONNY luôn tuân thủ chất lượng cao, sử dụng tư duy đổi mới, công nghệ và năng lực sản xuất để nâng cao giá trị ...Đọc thêm»