R & D sức mạnh

Bonny Trung tâm kỹ thuật được chính phủ Trung Quốc ủy quyền là “Trung tâm Kỹ thuật Doanh nghiệp” trong ngành máy xúc trong nước vào năm 1994 và đây cũng là trung tâm kỹ thuật của tỉnh Tứ Xuyên.Hiện tại có 81 nhân viên R&D, trong đó có 50 kỹ sư tham gia R&D máy xúc lớn trong hơn 10 năm.Với khả năng R & D độc lập cho máy xúc và máy xử lý vật liệu, với hơn 20 công nghệ đã được cấp bằng sáng chế.

Bonnytrung tâm kỹ thuật, cùng với Đại học Trùng Khánh, đã xây dựng một cơ sở nghiên cứu & sản xuất, bao gồm một trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và các phòng làm việc thạc sĩ & bác sĩ;Nó đã thực hiện nghiên cứu về lý thuyết cơ bản, điều khiển thông minh và sự phù hợp với hoàn cảnh làm việc với Đại học Tứ Xuyên, Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Đại học Chiết Giang, Đại học Giao thông Tây Nam.

dsadqwd
sdasdwd