WZD42-8C

  • Stationary Hydraulic Material Handler WZD42-8C

    Bộ xử lý vật liệu thủy lực tĩnh WZD42-8C

    Máy xử lý vật liệu điện văn phòng là một sản phẩm tùy chỉnh, thiết kế và sản xuất sẽ được thực hiện theo điều kiện hoạt động thực tế của bạn.Chúng tôi có nhiều kiểu dữ liệu mà bạn có thể chọn, chẳng hạn như phạm vi gắp, khả năng gắp và chiều cao giá đỡ bằng thép, v.v.